דוכן פלאפל ותיק למכירה
                                 פרסום מספר : 726655

סוכן אחראי: איל

אזור: גוש דן והמרכז, תל-אביב

נתונים כספיים:

מחיר מבוקש :              כל המחירים
מחזור שנתי:                כל המחירים
רווח שנתי לפני מס:     כל המחירים
ערך ציוד קבוע:            כל המחירים
שווי מלאי:                    כל המחירים

תיאור העסק:

דוכן פלאפל ותיק במיקום מעולה.

קהל לקוחות רחב, קבוע ונאמן.

מחזורים גדולים ורווחיות גבוהה.

כולל כל הציוד הנדרש.

מידע כללי:

שנות וותק:            --      
מספר מועסקים:    --

תאור משרות:        --

שעות פעילות:       --


מחיר הספר 125 ש"ח כולל מע"מ
להזמנות 03-5757225
ראו גם ב: "הזדמנויות עסקיות"