השקעה בקרן מוצרים מובנים (Structure Fund)
פרסום מספר 400454

סוכן אחראי: איל


תאור הקרן:

קרן ההשקעות פרטית המורכבת ממשתתפיה לפי יחידות השתתפות ומבוססת על סטרקצ'רים (Structures) היינו, קרן של מוצרים פיננסים מובנים לתקופה מוגדרת.


קרנות מוצרים מובנים מבוססות על מגוון רחב של מוצרים מובנים – החל ממוצר שמרני וסולידי ביותר ועד הספקולטיבי ביותר.


קרן ההשקעות המוצעת  כוללת תמהיל של מספר אפיקי ניצול הזדמנויות כאמור על בסיס שמרני שנועד להבטיח תשואה ופירות מקסימליים במינימום סיכון. למעט עמלת רכישת יחידות ההשתתפות בקרן, בד"כ בשיעור זניח (הנגבית ע"י הבנק של הלקוח), רוכשי יחידות ההשתתפות בקרן אינם מחויבים בעלויות רכישה ו/או בעלויות בגין ביצוע פעולות בנקאיות של קניה/מכירה של המוצרים המובנים של הקרן.


הקרן מונפקת ע"י הבנק השוויצריLeonteq Securities AG  מקבוצת ענק הבנקאות האוסטרי Raiffeisen שהינו גם מנהל הקרן המוביל ואשר פעילותו כפופה לחוקי הרגולציה האירופית ותקנותיה. בהתאם, ההנפקה מתבצעת אגב פרסום תשקיף מטעם הבנק המתאר את מטרת הקרן, הגדרותיה ואופן התנהלותה.


על המוצרים המובנים של הקרן נמנים מוצרים בהם מוענקת לבעלי יחידות ההשתתפות הגנה מלאה על קרן ההשקעה והתחייבות מינימלית של קופון וכן מוצרים מובנים שבהם ניתנת הגנה חלקית על הקרן וקופון גבוה יותר.


לשם מיצוי פוטנציאל הרווח, תאריך הפידיון של הקרן הינו 3 שנים אולם הלקוח רשאי למכור את חלקו בקרן (יחידות ההשתתפות שבבעלותו) בכל רגע נתון, ללא עמלת יציאה (למעט עמלת מכירה של יחידות ההשתתפות הנגבית ע"י הבנק של הלקוח. יחד עם זאת, יש להבהיר כי במקרים מסוימים התשואה בקרן נגזרת מקופונים המתקבלים בסוף כל תקופה מוגדרת וכי לעיתים, מימוש/מכירה של יחידת ההשתתפות לפני סוף תקופת חיי הקרן לא תעניק למשקיע את מלוא ההגנות הנ"ל.


במילים אחרות, הגנת הבנק על קרן ההשקעה ופירותיה לעולם תתקיים במידה והפדיון מתבצע בתום התקופה. במקרים של מימוש מוקדם יותר המשקיע יהיה תלוי במצב השוק במועד המימוש.


יש לציין כי נוכח ההגנות השונות שמעניקים המוצרים המובנים מעצם הגדרתם, ניאות הבנק המנפיק להעניק לכל רוכש יחידת השתתפות בקרן מינוף בהיקף של עד פי 4 מסכום ההשקעה וזאת בעלות שולית יחסית של ליבור + 1.5% לשנה ובאופן זה לאפשר ללקוח להגדיל את תשואת הקרן ב- 400%. 


לפרטים נוספים: איל, 03-5757225

מחיר הספר 125 ש"ח כולל מע"מ
להזמנות 03-5757225
ראו גם ב: "הזדמנויות עסקיות"