עסק רווחי בתחום השכפול וההדפסה                                                                                                     פרסום מספר : 412131

סוכן אחראי: עסק טוב

אזור: תל-אביב

נתונים כספיים:

מחיר מבוקש:              כל המחירים
מחזור שנתי:               2,000,000 ש"ח
רווח שנתי לפני מס:     500,000 ש"ח
שווי ציוד קבוע:           200,000 ש"ח
שווי מלאי:                 25,000 ש"ח

תיאור העסק:

עסק מבוסס, אמין וותיק בתחום השכפולים וההדפסות.

קהל לקוחות גדול ונאמן.

מידע כללי:

מספר מועסקים:      5
תאור משרות:          פועלי דפוס

גודל נדל"ן:              200 מ"ר